Wdrożenie nowych pracowników

Zmiana środowiska pracy wymaga od nowego pracownika przystosowania do innej kultury organizacyjnej i aktualnych obowiązków. Proces ten z pewnością przyspieszy platforma e-learningowa pomocna we wdrożeniu nowych pracowników.

Jest to metoda, która z powodzeniem zastąpi oddelegowanie do tego zadania starszego stażem pracy podwładnego. Dzięki niej użytkownik dużo szybciej pozna strukturę organizacyjną firmy, wartości, którymi się kieruje, a także misję i wizję przedsiębiorstwa. Ponadto w sposób atrakcyjny wizualnie, uporządkowany i przystępny pozna swoje obowiązki na nowym stanowisku pracy i oczekiwania względem siebie.

Nowy pracownik z dostepem do platformy e-learningowej

Co więcej, kiedy odczuje taką potrzebę, będzie mógł wrócić do materiałów i uzyskać skuteczną pomoc. Taki system już od początku kształtuje samodzielność pracownika, zwiększa jego motywację do pracy, pozwala odnaleźć się w nowym środowisku i efektywniej wykonywać powierzone zadania. Platforma e-learningowa to narzędzie szczególnie polecane firmom przeprowadzającym częste rekrutacje.

Interesujące?

Porozmawiajmy o zastosowaniu e-learningu w Państwa firmie!
Kontakt