Indywidualne ścieżki rozwoju

Zarządzanie przedsiębiorstwem to także zarządzanie rozwojem poszczególnych pracowników. Dzięki platformie e-learningowej, przygotowanej specjalnie dla określonej firmy jest to możliwe.

Pracownicy zatrudnieni na różnych stanowiskach pracy stanowią cenny kapitał intelektualny i wymagają specjalistycznych szkoleń, dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Posiadając własny profil użytkownik ma dostęp do materiałów dydaktycznych, dostosowanych do osobistej ścieżki rozwoju. Przełożony natomiast posiada historię szkoleń pracowników i ich rozwoju w kontekście pełnionego stanowiska pracy, może tym samym zarządzać kwalifikacjami podwładnych i identyfikować ich braki.

Indywidualne sciezki rozwoju na platformie e-learningowej

Materiały zamieszczane na platformie dotyczą nie tylko podnoszenia kompetencji wymaganych na stanowisku pracy, ale także rozwoju zidentyfikowanych specyficznych uzdolnień, istotnych z punktu widzenia firmy. Pracodawca może monitorować działania rozwojowe, które podwładny podjął w ramach platformy, pracownik z kolei ma możliwość uzupełnienia braków kompetencyjnych.

Interesujące?

Porozmawiajmy o zastosowaniu e-learningu w Państwa firmie!
Kontakt