Wyświetlanie wyników quizów

Strona wyniku quizów, jest stroną gdzie uczestnik trafia od razu po ukończeniu quizu. Znajduje się tam wiele elementów, które możemy dostosować do naszych potrzeb.

 • Porównanie wyniku uczestnika, do średniej wyników dla danego quizu.
 • Oznaczenie poprawnych i niepoprawnych odpowiedzi. 
 • Wyświetlanie innych wiadomości zwrotnych w zależności od wyniku.
 • Wyświetlanie ogólnego wyniku, wyniku w odniesieniu do kategori, ilości poprawnych odpowiedzi, spędzonego czasu. 

Jak przejść do ustawień?

Przejdź do PLATFORMA LMS > QUIZY

Kliknij na quiz, który chcesz zmienić

Przejdź do zakładki ustawienia

Odnajdź sekcje “Wyświetlanie strony wyników”

Poniżej lista wszystkich dostępnych opcji:

Komunikat po zakończeniu quizu

Ta funkcja, pozwala wyświetlić własną wiadomość uczestnikowi po zakończeniu quizu. 

 • Pokazuj tylko jedną uniwersalną wiadomość dla wszystkich
 • Pokaż różne wiadomości, oparte na wyniku uczestnika
 • Dodaj tyle poziomów zaliczenia ile chcesz
 • Dla każdego poziomu, ustaw minimalny wynik procentowy (%), który musi być osiągnięty aby wiadomość została wyświetlona. 

Aby wyświetlić komunikat po zakończeniu: 

 1. Włącz opcję “Komunikat po zakończeniu quizu” 
 2. Jeśli chcesz wyświetlać wiadomości dla wszystkich, po prostu wprowadź ją w pierwszym polu.

Teraz przyjrzyjmy się różnym komunikatom, które mogą zostać wykorzystane: 

 • Wiadomość “Proszę spróbować ponownie” dla uczestników, którzy otrzymali wynik pomiędzy 0% a 80%.
 • Wiadomość “Gratulacje udało ci się zaliczyć”, dla uczestników, którzy otrzymali wynik między 81% a 89%
 • Wiadomość “Gratulacje udało ci się zdobyć certyfikat”, dla uczestników, którzy otrzymali wynik pomiędzy 90% a 100%. 

Przycisk Dodaj ocenę umożliwia zdefiniowanie kolejnego poziomu oceny

Ukryj przycisk “Restart Quiz” 

Ukrywa przycisk restartowania quizu na stronie wyników. 

Wyświetlanie wyników niestandardowych

Tutaj jest wiele opcji, które możemy włączyć aby dostarczyć więcej informacji dotyczących wyniku quizu dla uczestnika. 

 • Średni wynik: Wyświetla wykres, z wynikiem uczestnika w porównaniu do wyniku pozostałych uczestników quizu.
 • Wynik kategorii: Wyświetla wynik ( w procentach), podzielony na kategorie pytań.
 • Ogólny wynik: Wyświetla liczbę zdobytych punktów, punktów możliwych do zdobycia oraz wynik procentowy.
 • Liczba poprawnych odpowiedzi: Wyświetla liczbę poprawnych odpowiedzi w stosunku do wszystkich pytań.
 • Spędzony czas: Wyświetla czas, jaki uczestnik potrzebował na ukończenie quizu.

Niestandardowa odpowiedź zwrotna

Po włączeniu ustawienia niestandardowa odpowiedź zwrotna, możemy wybrać jaki typ odpowiedzi zwrotnej zostanie wyświetlony uczestnikowi po zakończeniu quizu. Ustawienia zawierają: 

 • Wyświetlanie tylko wyniku
 • Wyświetlenie uczestnikowi, które odpowiedzi były poprawne i niepoprawne
 • Wyświetlanie własnej wiadomości nad każdym pytaniem

Poprawne / niepoprawne wiadomości

Poprawne i niepoprawne wiadomości mogą zostać wyświetlone powyżej każdego pytania.

 • Jeżeli uczestnik odpowiedział na pytanie poprawnie, słowo “Poprawnie”, może zostać wyświetlone powyżej pytania. 
 • Jeżeli uczestnik odpowiedział na pytanie niepoprawnie, słowo “Niepoprawnie”, może zostać wyświetlone powyżej pytania. 
 • Pomiędzy “Poprawnie” a “Niepoprawnie”, może zostać dodana własna wiadomość dla każdego pytania
 • Pokaż jedną wiadomość dla poprawnych odpowiedzi a drugą dla niepoprawnych lub
 • Pokaż tą samą wiadomość niezależnie czy uczestnik odpowiedział poprawnie czy niepoprawnie.

Konfiguracja wiadomości

Jeżeli chcesz wyświetlić poprawną/niepoprawną wiadomość po każdym pytaniu poniżej instrukcja:

 1. Przejdź do Platforma LMS > Pytania
 2. Kliknij na pytanie, do którego dodać wiadomość 
 3. Przejdź do sekcji Wiadomość dla poprawnej odpowiedzi
 4. (Opcjonalnie) Zaznacz Taka sama wiadomość dla poprawnych i niepoprawnych (jeżeli chcesz wyświetlać tą samą wiadomość niezależnie od udzielonej odpowiedzi) 
 5. Wprowadź wiadomość w edytorze
 6. (Opcjonalnie) Jeżeli zostawisz odznaczony checkbox w kroku 4, wprowadź inną wiadomość dla uczestnika kiedy odpowie na pytanie niepoprawnie.

Wyświetl przycisk pytania

Po włączeniu tej opcji przycisk pokaż pytania zostanie włączony na stronie wyników. Tylko informacje, które zostały oznaczone w poprzedniej sekcji “Niestandardowa odpowiedź zwrotna”, zostaną wyświetlone