1. Przejdź do zakładki Platforma LMS >> Quizy,
  2. Utwórz nowy Quiz bądź edytuj już obecnie dodany,
  3. Wybierz zakładkę Ustawienia i przypisz
    1. Szkolenie – Jeśli przypiszesz tylko Szkolenie wtedy quiz pojawi się jako ostatni etap w wybranym szkoleniu,
    2. Szkolenie oraz zagadnienie – Gdy przypiszesz Szkolenie oraz zagadnienie quiz pojawi się w wybranym zagadnieniu jako ostatni etap.

Druga opcja może być przydatna kiedy przebieg szkolenia jest ustawiony jako liniowy i wymagane jest ukończenie zagadnienia, aby móc przejść do kolejnych etapów szkolenia.