Wyświetlanie wyników quizów

Wyświetlanie wyników quizów Strona wyniku quizów, jest stroną gdzie uczestnik trafia od razu po ukończeniu quizu. Znajduje się tam wiele elementów, które możemy dostosować do naszych potrzeb. Porównanie wyniku uczestnika, do średniej wyników dla danego quizu. Oznaczenie poprawnych i niepoprawnych odpowiedzi.  Wyświetlanie innych wiadomości zwrotnych w zależności od wyniku. Wyświetlanie ogólnego wyniku, wyniku w odniesieniu […]

Więcej

Kategorie pytań w quizie

Kategorie pytań są dostępne dla wszystkich typów pytań. Są całkowicie opcjonalne, ale możesz ich użyć do: lepszego uporządkowania pytań w quizach, podziale statystycznym wyników na kategorie Przejdź do zakładki Platforma LMS >> Pytania Aby utworzyć kategorię, wybierz z listy Utwórz nową kategorię i uzupełnij jej nazwę. Zarządzanie kategoriami: Przejdź do zakładki Platforma LMS >> Pytania […]

Więcej

Przypisanie quizu do szkolenia

Przejdź do zakładki Platforma LMS >> Quizy, Utwórz nowy Quiz bądź edytuj już obecnie dodany, Wybierz zakładkę Ustawienia i przypisz Szkolenie – Jeśli przypiszesz tylko Szkolenie wtedy quiz pojawi się jako ostatni etap w wybranym szkoleniu, Szkolenie oraz zagadnienie – Gdy przypiszesz Szkolenie oraz zagadnienie quiz pojawi się w wybranym zagadnieniu jako ostatni etap. Druga […]

Więcej

Quiz Kreator – Edytor zawartości

Edytor zawartości quizów zapewnia szybki, intuicyjny sposób dodawania, edytowania, przenoszenia i usuwania wszystkich pytań w quizie. W tym artykule wyjaśniono, jak wykorzystać każdy aspekt narzędzia do tworzenia quizów, aby tworzenie quizów i zarządzanie pytaniami było dziecinnie proste. UWAGA Kreator quizów jest domyślnie włączony, ale jeśli nie widzisz go podczas edycji quizu, sprawdź dwukrotnie, czy jest […]

Więcej

Ustawienia Globalne Quizu

Globalne ustawienia quizu Ekran ustawień quizu to miejsce, w którym możesz ustawić niektóre opcje globalne, które będą miały zastosowanie do wszystkich quizów w Twojej platformie. Ustawienia quizu są podzielone na kilka sekcji opisanych poniżej. Aby uzyskać dostęp do globalnych ustawień quizu: Przejdź do Platforma LMS > Quizy  Kliknij zakładkę Ustawienia Globalne zarządzanie quizami i ustawienia […]

Więcej

Wyświetlanie pytań z puli

Ustawienie umożliwi wyświetlanie konkretnej ilości pytań z przypisanych do danego quizu. Przejdź do zakładki Platforma LMS >> Quizy Wybierz zakładkę USTAWIENIA Odnajdź sekcję Opcje wyświetlania i zawartości Wprowadź ilość pytań jaka ma pojawić się w quizie.

Więcej

Wysyłanie powiadomień o ukończonym Quizie

Na platformie istnieje funkcjonalność, która po ukończonym quizie prześle informację dla administratora i użytkownika w postaci wiadomości e-mail. Aby powiadomienia włączyć, przejdź: 1. Platforma LMS >> Quizy >> Ustawienia. 2. Zjeżdżając do ustawień powiadomień pojawi się poniższe okno: 3. Wystarczy uzupełnić powiadomienie o wymagane treści, a następnie zapisać ustawienia.

Więcej

Przypisywanie punktów do pytań

Przejdź do zakładki Platforma LMS, Wybierz zakładkę Quizy, Edytuj już utworzony quiz lub utwórz nowy, Przejdź do zakładki Edytor zawartości 5. Utwórz pytania, bądź edytuj już dodane,(Poniżej przykład jednego z utworzonych testów na platformie Spoti) Po tak przygotowanym quizie wystarczy przypisać go do jednego z etapów szkolenia np. tematu, bądź zagadnienia. Po poprawnym zaliczeniu powyższego […]

Więcej

Tworzenie Quizów

Tworzenie Quizów Ten artykuł wyjaśnia różne typy pytań, które mogą zostać użyte na Platformie Spoti. Obejmuje on tworzenie pytań i odpowiedzi, przyznawanie punktów podpowiedzi i wiele więcej! Dostęp do pytań Każde pytanie, które zostanie użyte w quizach na platformie jest przechowywane w jednym miejscu. Możesz dodawać i konfigurować pytania w edytorze zawartości quizu, ale również możesz […]

Więcej

Pytania otwarte (tryb: opracowanie / własna odpowiedź)

Platforma Spoti oferuje dwa tryby zaliczania poprzez przesłanie plików: Przesłanie pliku jako zaliczenie zagadnienia Pierwszy to szybki tryb, który możemy ustawić po każdym zagadnieniu. Wystarczy, że przejdę do zakładki Ustawienia a następnie zaznaczę opcję “Zaliczenie odbywa się poprzez przesłanie pliku. Opcjonalnie mogę określić jakiego typu plik ma zostać przesłany oraz maksymalny rozmiar. W polu tryb […]

Więcej