Kategorie pytań są dostępne dla wszystkich typów pytań.
Są całkowicie opcjonalne, ale możesz ich użyć do:

  • lepszego uporządkowania pytań w quizach,
  • podziale statystycznym wyników na kategorie

Przejdź do zakładki Platforma LMS >> Pytania

Aby utworzyć kategorię, wybierz z listy Utwórz nową kategorię i uzupełnij jej nazwę.

Zarządzanie kategoriami:

Przejdź do zakładki Platforma LMS >> Pytania >> Ustawienia

Z tego poziomu pojawi się możliwość modyfikowania nazw, czy usuwania kategorii.