Własna wiadomość dla użytkownika i przypisanie do grupy szkoleniowej

Dodaliśmy do platformy Spoti dodatkowe funkcjonalności, które można uruchomić na życzenie klienta. 1. Dodawanie uczestnika do grupy szkoleniowej przy tworzeniu konta w sekcji Wszyscy użytkownicy >> Dodaj nowego Ta funkcja umożliwia przypisanie uczestnika do jednej lub wielu grup szkoleniowych podczas tworzenia konta. Aby przypisać uczestnika do kilku grup szkoleniowych, należy przytrzymać klawisz “CTRL” na klawiaturze […]

Więcej

Import użytkowników z pliku CSV

Przygotowanie pliku z listą użytkowników Plik należy przygotować w formacie CSV rozdzielony znakami przecinka. Najłatwiej to zrobić edytując wzór udostępniony poniżej. Przykładowy plik znajdziesz również po przejęciu do zakładki Użytkownicy > Import użytkowników Przygotowanie pliku w programie Microsoft Excel Uzupełnienie danych użytkowników w arkuszu Kolumna Opis sposobu wypełnienia A Najbezpieczniej wprowadzić pierwszy człon adresu e-mail […]

Więcej

Jak usunąć użytkownika z platformy?

Przejdź do zakładki Użytkownicy >> Wszyscy użytkownicy. Najedź na wybranego użytkownika, wówczas pojawią się dodatkowe opcje.Kliknij na przycisk Usuń. PAMIĘTAJ! Jeśli użytkownik, którego chcesz usunąć utworzył na platformie zawartość, warto podczas usunięcia konta (Kolejny krok po kliknięciu na przycisk usuń) przypisać ją do dowolnego administratora na platformie. W innym wypadku cała utworzona zawartość zostanie usunięta […]

Więcej

Dodawanie i usuwanie uczestników – możliwe scenariusze

W tej części opowiem o często wykorzystywanych scenariuszach tworzenia kont w zależności od specyfiki projektu. Sposób I: tworzenie wielu kont dla uczestników z pliku Excel. Ten wariant sprawdza się w sytuacji, kiedy naszym celem jest umożliwienie szybkiego dostęp do szkolenia dla dużych grup. Na przykład jeśli realizujemy szkolenie na zlecenie. Pierwszym krokiem jest przygotowanie pliku […]

Więcej

Ręczne dodawanie użytkowników i przypisywanie do szkolenia

01. Tworzenie konta użytkownika Po zalogowaniu do panelu administracyjnego platformy: 02. Dodanie użytkownika do szkolenia Żeby przydzielić nowego użytkownika do szkolenia (grupy) możemy to zrobić bezpośrednio z poziomu kreatora kont opisanego powyżej. Wystarczy przejść niżej, gdzie ukarze się nam opcja “Dodaj grupę“. Tutaj możemy przypisać naszego użytkownika do konkretnego szkolenia bądź szkoleń (przy zaznaczaniu należy […]

Więcej

Jak podejrzeć platformę z poziomu innego użytkownika?

Na platformie został zainstalowany moduł, który umożliwi Tobie zalogowanie się na innego użytkownika bez potrzeby podawania loginu, oraz hasła. Przejdź do zakładki Użytkownicy, Wybierz użytkownika na którego chciałbyś się zalogować – kliknij na przycisk zamień na.  Aby skorzystać z tej opcji, musisz być administratorem platformy. 

Więcej

Jak zmienić kodowanie w pliku CSV? ( Excel )

1. Należy w otwartym pliku Excel kliknąć  Plik > “Zapisz jako”. 2. Otworzy nam się okno, na którym wybieramy “Narzędzia” i w niej zakładkę “Opcję sieci Web” . 3. Otworzy się nam następne okno, w którym w zakładce poziomej “Kodowanie” w opcji “Zapisz ten dokument jako:” wybieramy kodowanie UTF-8 i zapisujemy plik.

Więcej

Samodzielna zmiana hasła przez użytkownika

Każdy użytkownik może samodzielnie zmienić hasło podczas procesu logowania. 1. Opcja: W tym celu podczas logowania należy wybrać funkcję Nie pamiętasz hasła?, która znajduje się pod ekranem logowania. Uwaga: Link do samodzielnej rejestracji jest dostępny tylko na wybranych platformach. Kolejnym krokiem jest wpisanie adresu e-mail i kliknięcie przycisku Zresetuj hasło. Na e-mail zostanie wysłana automatyczna […]

Więcej