UWAGA Nowa funkcja pretestów jest dostępna w nowej wersji platformy Spoti. Jeśli funkcja nie jest dostępna prosimy o kontakt z pomocą techniczną info@etechnologie.pl

Pretesty LMS pozwalają twoim użytkownikom na pominięcie szkolenia poprzez odpowiedź na zestaw pytań przed rozpoczęciem szkolenia. Gdy użytkownik zda pretest, automatycznie ukończy przypisane mu szkolenie.

Daje to Twoim użytkownikom możliwość szybkiego śledzenia ich ścieżki szkoleń i pozwala tym, którzy wyróżniają się i mają zaawansowaną wiedzę, perspektywę szybszego ukończenia szkoleń.

Funkcja Pretestów działa na innym silniku quizowym, który jest zbudowany bezpośrednio poprzez Gutenberg Builder, chociaż ten blok nie jest dostępny do wyboru poza stroną pretestów. Po wejściu na stronę pretestów, ten blok powinien automatycznie się pojawić.

Tworzenie pretestu

Tworzenie pretestu jest bardzo proste, ponieważ jest on wbudowany bezpośrednio w platformę LMS i nie wymaga dodatkowej wtyczki do uruchomienia. Aby utworzyć swój pierwszy pretest:

 1. Przejdź do Platforma LMS >> Pretesty
 2. Kliknij na przycisk Dodaj nowy w prawym górnym rogu ekranu

Jeśli masz dostęp do paska narzędzi administracyjnych WordPress, możesz przejść do Nowy >> Pretesty.

Blok multimedialny “Pretest”

Dodaj tytuł

Tytuł pretestu, który będzie wyświetlany na froncie strony.

Dodawanie pytań

Aby dodać pytania do bloku, wystarczy kliknąć na sekcję “Pytanie”. Po wybraniu wpisz pytanie, które chciałbyś zadać dla tego przedmiotu na preteście.

Po wybraniu sekcji pytań można również zmienić typ pytania w ustawieniach paska bocznego po prawej stronie ekranu rozwijając menu. Typ pytania można zmienić na: Jedna poprawna odpowiedź lub Multiple, czyli Wiele poprawnych odpowiedzi.

 • Jedna poprawna odpowiedź – musisz wybrać tylko jedną poprawną odpowiedź.
 • Multiple – musisz wybrać wiele poprawnych odpowiedzi. Wszystkie poprawne odpowiedzi muszą być zaznaczone, aby pytanie zostało uznane za zaliczone.

Aby dodać kolejne pytania, wystarczy kliknąć na przycisk plusa na dole “bloku”.

Usuwanie pytań

Aby usunąć pytania, kliknij na blok konkretnego pytania, kliknij na przycisk opcji bloku i wybierz “Usuń Pretest pytanie”.

Opis

Opcjonalnie w tej sekcji bloku możesz dodać dodatkowe opisy i notatki do swojego pytania. Ta sekcja działa jak oddzielny “mini-blok”, w którym możesz dodać inne bloki, takie jak obrazy, audycje, filmy itp. Masz swobodę dostosowania tej sekcji, aby dodać dodatkowe szczegóły, instrukcje, a nawet wspierające pomoce wizualne, dopasowane do głównego pytania.

Odpowiedzi

Po dodaniu pytań i opisu, kolejnym krokiem jest dodanie odpowiedzi. Kliknij w sekcję “Dodaj odpowiedź” i dodaj swoje odpowiedzi.

Aby dodać więcej wyborów, wystarczy wypełnić kolejną linię, która pojawia się automatycznie po wypełnieniu poprzedniej.

Po dodaniu odpowiedzi, wybierz prawidłową odpowiedź klikając na przycisk znajdujący się po prawej stronie pola wprowadzania odpowiedzi. Jeśli wybrałeś typ pytania “Jedna poprawna odpowiedź”, możesz wybrać tylko jedną poprawną odpowiedź. Jeśli wybrałeś typ pytania “Multiple”, możesz wybrać i ustawić wiele wyborów jako prawidłową odpowiedź. Pamiętaj, że wszystkie prawidłowe odpowiedzi muszą być wybrane przez użytkownika, aby pytanie zostało zaliczone

Podczas edycji opisu pytania lub odpowiedzi na pytanie powinna pojawić się opcja konfiguracji komunikatów o poprawnej i niepoprawnej odpowiedzi.

Wiadomość udzielenia prawidłowej odpowiedzi

Wprowadź komunikat, który pojawi się u użytkowników, jeśli poprawna odpowiedź zostanie wybrana po ocenieniu pretestu. Jest to opcjonalne.

Wiadomość udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi

Wprowadź komunikat, który pojawi się u użytkowników w przypadku wybrania nieprawidłowej odpowiedzi po ocenieniu pretestu. Jest to opcjonalne.

Opcje wyświetlania i zawartości pretestu

Ustawienia te kontrolują wygląd i sposób działania pretestu oraz zawierają sekcję, w której możesz przypisać pretest do konkretnego szkolenia.

Tylko dla nowych użytkowników

Ta opcja pozwala wybrać, czy dla danego szkolenia pretest ma być wyświetlany tylko użytkownikom o statusie “Nie rozpoczęty”. Po odznaczeniu tej opcji będzie on wyświetlany nawet tym, którzy rozpoczęli szkolenie.

UWAGA
Pretest nie będzie pokazywany osobom, które już ukończyły szkolenie.

Do którego szkolenia przypisać Pretest

Ta opcja pozwala wybrać szkolenie, na którym chcesz wyświetlić ten pretest. Aby przypisać pretest do szkolenia, wybierz szkolenie z rozwijanego menu.

Szkolenie po zaliczeniu Pretestu

Ta opcja pozwala wybrać, które szkolenie zostanie oznaczone jako ukończone, gdy użytkownik zaliczy dany pretest.

Jeśli wybór w tym miejscu jest inny niż “Do którego szkolenia przypisać Pretest”, użytkownik musi być już zapisany na wybrane szkolenie, jeśli nie, to ustawienie nie będzie obowiązywać.

Pretest – etykieta przycisku zaliczony

Ta opcja pozwala oznaczyć przycisk, który pojawia się, gdy użytkownik zda pretest.

Pretest – adres url, na który ma zostać przekierowany uczestnik, który zaliczy

Ta opcja pozwala na ustawienie miejsca, do którego użytkownik zostanie przekierowany po kliknięciu powyższego przycisku, gdy zda pretest. Może to być następne szkolenie w Twoim serwisie, inne szkolenie lub nawet sekcja “Wszystkie szkolenia”.

Jeśli nie ustawiono tu adresu URL, przycisk przekieruje z powrotem do szkolenia skonfigurowanego w ustawieniu “Do którego szkolenia przypisać Pretest” powyżej.

Pretest – wiadomość po zaliczeniu

Ta opcja pozwala na dostosowanie wiadomości, która jest pokazywana użytkownikowi po zdaniu pretestu. Możesz dodać obrazy i inne media w tej sekcji i masz pełną swobodę w tym, co możesz tu dodać.

Pretest – etykieta przycisku niezaliczony

Ta opcja umożliwia oznaczenie przycisku, który pojawia się, gdy użytkownik nie zda pretestu.

Pretest – adres url, na który ma zostać przekierowany uczestnik, który nie zaliczy

Ta opcja pozwala ustawić, gdzie użytkownik zostanie przekierowany po kliknięciu powyższego przycisku, gdy użytkownik nie zda pretestu. Możesz przekierować użytkownika na stronę szkolenia, stronę jego konta, lub nawet do sekcji “Wszystkie szkolenia” w Twojej witrynie.

Jeśli nie ustawiono tu adresu URL, przycisk przekieruje z powrotem do szkolenia skonfigurowanego w ustawieniu “Do którego szkolenia przypisać Pretest” powyżej.

Pretest – wiadomość po udzieleniu błędnych odpowiedzi

Ta opcja pozwala na dostosowanie wiadomości, która jest pokazywana użytkownikowi, gdy nie uda mu się zdać pretestu. Możesz dodać obrazy i inne media w tej sekcji i masz pełną swobodę w tym, co możesz tu dodać.

Przykład zastosowania

Tak będzie prezentował się przykładowy pretest w finalnej wersji.

 1. Przejdź do powiązanego szkolenia, na którym ustawiony był Twój pretest.
 2. Kliknij “Zapisz się na szkolenie”, aby formalnie potwierdzić, że będziesz uczestniczyć w szkoleniu.
 3. Gdy zostaniesz przeniesiony do sekcji pretestu, kliknij na przycisk “Rozpocznij”
 1. Zostaniesz wtedy przeniesiony na stronę z pytaniami:
 1. Kiedy już uda Ci się odpowiedzieć na wszystkie pytania, musisz kliknąć przycisk “Wyślij“, aby przesłać swoje odpowiedzi. Po przesłaniu odpowiedzi są one ostateczne i nie mogą być zmienione.
 2. Musisz mieć wszystkie odpowiedzi zaznaczone poprawnie, aby zaliczyć, po przesłaniu odpowiedzi zobaczysz wiadomość Zaliczony lub Niezaliczony, którą ustawiłeś w ustawieniach wraz z przyciskiem, który zabierze Cię do tego, co ustawiłeś na przekierowanym adresie URL.
 1. Masz również możliwość obejrzenia wyników, klikając przycisk “Pokaż odpowiedzi“. Pytania i wyniki zostaną wyświetlone poniżej.
 2. Dla poprawnej odpowiedzi:
 1. W przypadku błędnych odpowiedzi, poprawna odpowiedź będzie miała zieloną obwódkę, a Twój wybór będzie miał czerwone podświetlenie:

FAQ

Czy mogę ustalić wynik zdawania pretestu?

 • W tej chwili nie ma możliwości ustawienia wyniku zaliczenia pretestu. Użytkownik musi odpowiedzieć na wszystkie pytania poprawnie, aby zaliczyć pretest.

Czy mogę ustawić pretest tak, aby pomijał lekcje/tematy zamiast szkoleń?

 • Możesz ustawić pretest tylko po to, by oznaczać szkolenia jako zakończone i pomijać je, niestety nie ma takiej możliwości w przypadku lekcji/tematów.

Czy mogę ustawić pretest, aby był przeprowadzany w połowie szkolenia?

 • Funkcja obsługuje tylko umieszczanie pretestu na początku szkolenia.

Czy mogę dodać wiele pretestów do szkolenia?

 • Do jednego szkolenia możesz przyporządkować tylko jeden pretest.

Czy użytkownik może podejść do pretestu więcej niż raz?

 • Gdy użytkownik podejmie próbę zdania pretestu, nie będzie miał do niego dostępu ponownie podczas przeglądania szkolenia. Jeśli musisz zezwolić im na ponowne wzięcie go, możesz zobaczyć ich profil użytkownika w pulpicie administracyjnym WordPress. Szukaj w sekcji Informacje o szkoleniu i kliknij link Szczegóły, gdzie pretest jest skonfigurowany pod szkoleniem.
 • Kliknięcie na link (reset) na końcu wiersza z pretestem próbnym spowoduje usunięcie tej próby dla użytkownika. Następnie użytkownik może ponownie odwiedzić szkolenie i będzie mógł ponownie podejść do pretestu.