Ustawienie umożliwi wyświetlanie konkretnej ilości pytań z przypisanych do danego quizu.

  1. Przejdź do zakładki Platforma LMS >> Quizy
  2. Wybierz zakładkę USTAWIENIA
  3. Odnajdź sekcję Opcje wyświetlania i zawartości
  4. Wprowadź ilość pytań jaka ma pojawić się w quizie.