Grupy szkoleniowe i przydzielanie dostępu do szkoleń

Mogę przypisywać dostęp do szkoleń pojedynczym użytkownikom. W tym celu przejdę do edycji użytkownika, następnie zaznaczę szkolenie, kliknę strzałkę a następnie zatwierdzę zmiany przyciskiem Zaktualizuj konto użytkownika. Z doświadczenia powiem jednak, że nie jest to zbyt wygodny sposób, zwłaszcza jeśli planujemy dodawać kolejne szkolenia. Dużo lepiej sprawdzi się podział użytkowników na grupy i zarządzanie dostępem […]

Więcej

Jak przypisywać dostęp do szkoleń dla użytkowników lub całych grup szkoleniowych?

Dostęp do szkolenia można przypisywać grupom i pojedynczym użytkownikom. Aby przypisać dane szkolenie do grupy: Przejdź do Platforma LMS->Szkolenia klikając “Szkolenia” w menu po lewej stronie, Wybierz szkolenie, które chcesz przypisać do grupy, Przejdź do sekcji zarządzania dostępem do szkolenia, W lewym okienku wybierz grupy, które chcesz dodać do szkolenia i naciśnij ikonę , Naciśnij […]

Więcej