Inviting users to the group

To invite a user to a created group, go to “Send Invites” in the panel of the group Being in the “Send Invites” tab, you need to perform the following steps: On the left is a general list of users across the platform. You can find a specific user by typing in his username. We […]

Więcej

Zapraszanie użytkowników do grupy

Aby zaprosić użytkownika do stworzonej grupy należy w panelu naszej grupy wejść w zakładkę “Wyślij zaproszenia“ Będąc w zakładce “Wyślij zaproszenia“, trzeba wykonać następujące kroki: Po lewej stronie znajduje się ogólna lista użytkowników na całej platformie. Można znaleźć konkretnego użytkownika poprzez wpisanie Jego nazwy użytkownika. Możemy zaprosić do grupy pojedynczo lub zaznaczyć więcej użytkowników klikając […]

Więcej

Zarządzanie grupą (Lider grupy)

Zarządzanie grupą pozwala na dodawanie użytkowników do grupy która ma dostęp do danego szkolenia oraz ma określoną liczbę miejsc. Ustawienia Aby dodać użytkowników należy z menu wybrać zakładkę “Zarządzanie grupą” Po przejściu w tą zakładkę widoczna jest nazwa grupy oraz szkoleń do których grupa ma dostęp: Jak dodać użytkownika? Aby dodać użytkownika należy wybrać “Użytkownicy” […]

Więcej

Grupowe zarządzanie licencjami (Administrator)

Grupowe zarządzanie licencjami pozwala na tworzenie grup o określonej ilości miejsc z dostępem do danego szkolenia. Jak stworzyć grupę? Należy przejść do Grupowe zarządzanie licencjami -> Utwórz grupę. Nazwa grupy Łączna liczba miejsc Szkolenia (Należy tutaj wybrać szkolenie/szkolenia do którego będzie przypisana grupa) Obraz grupy (Jest to pole nieobowiązkowe, można tu wstawić obraz będący logiem […]

Więcej

Grupy szkoleniowe i przydzielanie dostępu do szkoleń

Mogę przypisywać dostęp do szkoleń pojedynczym użytkownikom. W tym celu przejdę do edycji użytkownika, następnie zaznaczę szkolenie, kliknę strzałkę a następnie zatwierdzę zmiany przyciskiem Zaktualizuj konto użytkownika. Z doświadczenia powiem jednak, że nie jest to zbyt wygodny sposób, zwłaszcza jeśli planujemy dodawać kolejne szkolenia. Dużo lepiej sprawdzi się podział użytkowników na grupy i zarządzanie dostępem […]

Więcej

Jak przypisywać dostęp do szkoleń dla użytkowników lub całych grup szkoleniowych?

Dostęp do szkolenia można przypisywać grupom i pojedynczym użytkownikom. Aby przypisać dane szkolenie do grupy: Przejdź do Platforma LMS->Szkolenia klikając “Szkolenia” w menu po lewej stronie, Wybierz szkolenie, które chcesz przypisać do grupy, Przejdź do sekcji zarządzania dostępem do szkolenia, W lewym okienku wybierz grupy, które chcesz dodać do szkolenia i naciśnij ikonę , Naciśnij […]

Więcej