Sprzedaż za punkty umożliwia użytkownikowi zakup za wirtualne punkty które można zdobyć na platformie.

Jak dodać nowy produkt?

Aby dodać nowy produkt należy przejść do zakładki “Produkty” -> “Dodaj Nowy”.

  • Wpisać nazwę produktu
  • Opcjonalnie dodać krótki opis produktu

Jeżeli istnieją różne rodzaje produktów należy przypisać go do danej kategorii.

Następnie należy ustalić jak dużo punktów ma kosztować produkt.

  • Wpisać cenę
  • Jeżeli naszym produktem ma być istniejące już szkolenie lub grupa, należy kliknąć na pole przy napisie “Szkolenie” lub “Grupa”, a następnie wybrać które szkolenie lub grupa ma to być.

Następnie należy wybrać rodzaj naszego produktu “Wirtualny” lub “Do pobrania”.

Istnieje również możliwość dodania grafiki dla produktu. Pole do grafiki znajduję się pod wyborem kategorii.

Po wykonanych krokach produkt jest gotowy należy kliknąć “Opublikuj”.