Jak korzystać z kuponów promocyjnych sprzedając szkolenia?

Kupony można umieszczać w kursach, wysyłać w wiadomościach e-mail lub rozdawać w postaci drukowanej.

Konfiguracja kuponów promocyjnych możliwa jest za pomocą odpowiedniej zakładki w menu

 

Nowe kupony tworzymy za pomocą funkcji Dodaj kupon

 

Konfiguracja kuponu wygląda następująco:

Kolejne zakładki umożliwiają ustawienie ograniczeń dla kuponów.