Ta opcja jest dostępna tylko na wybranych platformach.

1. Panel administracyjny

Zaloguj się do panelu administracyjnego i przejdź do zakładki Faktury >> Ustawienia.

2. Pobieranie faktur

1. Opcja pozwala na pobranie wszystkich dostępnych faktur w systemie.

2. Opcja pozwala na pobranie faktur z danego okresu.