Aby mogli Państwo przyjmować płatności online koniecznie jest utworzenie konta i podłączenie rachunku bankowego w t-pay na który będzie można przelewać wpłaty. Instrukcje znajduje się w tym miejscu: https://tpay.com/jak-rozpoczac

Proszę o utworzenie konta korzystając z tego linku.
W ten sposób będziemy mogli świadczyć pomoc techniczną dla płatności.

Dane potrzebne do podłączenia konta do platformy to:

ID sprzedawcy : ….
Kod bezpieczeństwa: …..