Data rozpoczęcia, Data zakończenia, Limit uczestników, te trzy funkcje pozwalają na zarządzanie szkoleniem w sposób jeszcze precyzyjniejszy niż dotychczas. Zacznijmy omawianie powyższych funkcji.

Funkcja Data rozpoczęcia umożliwia nam ustalenie konkretnej daty (co do minuty), kiedy szkolenie ma się ukazać jako aktywne na platformie.

Analogicznie funkcja Data zakończenia pozwala na szybkie i punktualne zamknięcie dostępu do szkolenia

Na koniec funkcja Limit uczestników pozwala na ustalenie ilości użytkowników, którzy mogą być przypisani do szkolenia. Po wyczerpaniu limitu nowi użytkownicy nie będą mieli możliwości zapisu
na to konkretne szkolenie.

Wszystkie powyższe funkcje mogą znaleźć państwo tworząc szkolenie i przechodząc do zakładki Ustawienia. Znajdują się one w rubryce Ustawienia dostępu.