Przed rozpoczęciem warto zastanowić się czy wykorzystamy jedno czy dwustopniową strukturę szkolenia.

Aby łatwiej było to zrozumieć porównajmy tworzenie szkolenia do pisania książki. Jeśli nasze dzieło jest bardzo obszerne to dzielimy je na tomy i w takim wypadku zagadnienia to będą właśnie tomy a tematy to rozdziały.

Podjęcie decyzji, czy poszczególne informacje zostaną dodane jako zagadnienia czy też jako tematy jest ważne, ponieważ połączenie tych sposobów publikacji będzie mało intuicyjne dla uczestnika szkolenia.

Przykład 1 – obszerne szkolenie z dużą ilością treści.

W przypadku jeśli szkolenie jest bardzo obszerne i posiada dużo treści to warto wykorzystać następujący schemat:

Wszystkie treści merytoryczne umieszczamy jako tematy a zagadnienia służą nam tylko do grupowania tematów np. część 1, część 2 lub misja pierwsza, druga itd.

Oczywiście można również użyć nazw dotyczących merytorycznie poszczególnych etapów np. podstawowe informacje, ćwiczenia i przykłady itd.

Poniższy obraz pokazuje jak taki schemat będzie widoczny dla uczestnika.

Z jakiego powodu warto grupować tematy w zagadnienia?

Głownie z powodu tego, aby szkolenie było bardziej przyjazne w odbiorze dla uczestnika. Oczywiście można dodać wszystkie treści w postaci zagadnień, ale w przypadku dużej ilości zagadnień spowoduje rozciągnięcie nawigacji (drzewa kursu).

Przykład 2 – proste szkolenie z małą ilością treści.

W taki wypadku można zrezygnować z podziału i treści dodać bezpośrednio jako zagadnienia.

Przykład takiego szkolenia znajduje się w tym miejscu.

W obu przypadkach mamy możliwość wyboru czy uczestnik szkolenia będzie mógł zapoznawać się z treścią w określonej kolejności (ustawienie domyślne), czy też dowolnie.