Typy szkoleń

  • Dla zalogowanych – każda osoba posiadająca login i hasło może uzyskać dostęp. Uczestnicy mogą samodzielnie zapisywać się na szkolenia dostępne na platformie.
  • Wewnętrzny– tylko administrator może przypisać do szkolenia. Do takiego kursu można przypisać pojedynczo, wybranych uczestników lub całą grupę szkoleniową.
  • Dostępny bez logowania – widoczny i dostępny dla wszystkich (zadawanie pytań i zapisywanie postępów wymaga zalogowania). Przydatny jeśli planujemy udostępnić szkolenie przesyłając uczestnikom link.
  • Płatny jednorazowo – zakup umożliwia dostęp bez limitu czasu (funkcja opcjonalna, działa tylko w połączeniu z kontem PayPal)
  • Dostępny w subskrypcji –  zakup dostępu na określony czas np. tydzień, miesiąc itd. (funkcja opcjonalna wymaga modułu sprzedaży szkoleń)

Uwaga:

W przypadku ustawienia dostępny bez logowania, każdy uczestnik zobaczy szkolenie w swoim profilu po zalogowaniu.

Instrukcja przejścia do typów szkoleń

Platforma LMS -> Szkolenia -> Edycja szkolenia

Następnie będąc w edycji szkolenia należy przejść do “Ustawienia”