Przykładowe wdrożenie platformy wykorzystującej mechanizmy grywalizacji zostało omówione w tym miejscu.