Platforma Spoti umożliwia tworzenie wielu różnych scenariuszy zdobywania punktów. Uczestnik w ramach grywalizacji może niezależnie od “zwykłych” punktów zdobywać również wirtualne: żetony, złoto itd. Ranking każdego rodzaju punktów jest tworzony niezależnie.

Z tego powodu w pierwszym kroku należy utworzyć Typ punktów, który można porównać do kategorii w której będą gromadzone osiągnięcia.

Uwaga: najczęściej spotykany błąd to dodanie w ramach typów punktów poszczególnych ścieżek zdobywania. W tym miejscu definiujemy ogólnie rodzaj, w naszym wypadku będą to “zwykłe” punkty.

Aby dodać typ punktów przechodzimy w panelu administracyjnym do zakładki Grywalizacja > Typy punktów

Klikamy przycisk “Dodaj nowy”

Tutaj możemy wpisać nazwę “waluty” w liczbie pojedynczej oraz liczbie mnogiej.

W panelu poniżej możemy przyznawać lub odejmować punkty uczestnikowi gdy wykona określone przez nas zadania. 

Klikamy przycisk Dodaj nowy i tutaj z listy możliwych zadań wybieramy to co nas interesuje w tym przypadku będziemy przyznawać punkty, gdy użytkownik pomyślnie zaliczy Quiz.

Następnie klikamy Zapisz wszystkie

W ten sposób możemy dodawać nieograniczoną ilość zadań do wykonania dla uczestnika, za które zostanie nagrodzony punktami.