Wszystkie wydarzenia na platformie dotyczące modułu Grywalizacji są zapisywane w logach. Aby sprawdzić zapisane logi na platformie, przechodzimy do zakładki Grywalizacja > Logi.

Logi możemy filtrować oraz usuwać.