Jak dodać webinar?

Aby dodać nowy webinar należy przejść do Kokpit -> Webinary -> Dodaj nowy.

Webinar zaplanowany:

Jest to wydarzenie, które odbywa się o konkretnej dacie.

Ustawienia podstawowe:

Dodaj tytuł:
 • Tutaj wpisujemy tytuł webinaru.
Rodzaj wydarzenia:
 • Wydarzenie zaplanowane.
Data startu:
 • Wybieramy datę rozpoczęcia wydarzenia.
Czas trwania:
 • Wpisujemy czas trwania webinaru w minutach.
Program:
 • Nie jest to pole obowiązkowe można tu wpisać informację co będzie w sobie zawierać webinar.

Ustawienia zaawansowane:

Ograniczanie dostępu do webinaru:
 • Tak – dołączanie 60 minut przed i po webinarze.
 • Nie – możliwość nieograniczonego dołączania.
Hasło do webinaru:
 • Jeżeli chcemy aby webinar był chroniony hasłem podczas dołączania należy wpisać tu hasło wymagane do dołączenia.
Certyfikat:
 • Jeżeli chcemy aby po zakończonym webinarze został wystawiony certyfikat dla każdego użytkownika należy tu wybrać, który to ma być certyfikat.
Akceptuj użytkowników samodzielnie:
 • Tak – każdy użytkownik podczas dołączania do webinaru prosi prezentera o akceptacje.
 • Nie – każdy uczestnik, który ma dostęp do webinaru może dołączyć.
Strona z podziękowaniem:
 • Jeżeli chcemy aby po zakończonym webinarze przenosiło uczestników na daną stronę należy tutaj umieścić adres tej strony.
Wybierz produkt który umożliwi Ci dostęp do webinaru:
 • Jeżeli webinar ma być płatny możemy wybrać tutaj produkt do którego ma być przypisany. (Po kupieniu produktu użytkownik zyska dostęp do webinaru.
 • Jeżeli ma być darmowy zostawiamy puste.

Role

Prezenter:
 • Wybieramy tutaj użytkownika, który będzie prezenterem. Prezenter rozpoczyna, kończy oraz zarządza webinarem.
Moderator:
 • Wybieramy tutaj użytkownika, który będzie moderatorem. Moderator pomaga prezenterowi w zarządzaniu webinarem.

Webinar stały:

Jest to wydarzenie, które jest permanentnie otwarte.

Ustawienia podstawowe:

Dodaj tytuł:
 • Tutaj wpisujemy tytuł webinaru.
Rodzaj wydarzenia:
 • Otwarte na stałe.
Program:
 • Nie jest to pole obowiązkowe można tu wpisać informację co będzie w sobie zawierać webinar.

Ustawienia zaawansowane:

Hasło do webinaru:
 • Jeżeli chcemy aby webinar był chroniony hasłem podczas dołączania należy wpisać tu hasło wymagane do dołączenia.
Akceptuj użytkowników samodzielnie:
 • Tak – każdy użytkownik podczas dołączania do webinaru prosi prezentera o akceptacje.
 • Nie – każdy uczestnik, który ma dostęp do webinaru może dołączyć.
Wybierz produkt który umożliwi Ci dostęp do webinaru:
 • Jeżeli webinar ma być płatny możemy wybrać tutaj produkt do którego ma być przypisany. (Po kupieniu produktu użytkownik zyska dostęp do webinaru.
 • Jeżeli ma być darmowy zostawiamy puste.

Role

Prezenter:
 • Wybieramy tutaj użytkownika, który będzie prezenterem. Prezenter rozpoczyna, kończy oraz zarządza webinarem.
Moderator:
 • Wybieramy tutaj użytkownika, który będzie moderatorem. Moderator pomaga prezenterowi w zarządzaniu webinarem.

Ogólne:

Aby potwierdzić dodanie webinaru należy Opublikować

Shortcode

Aby wstawić listę nadchodzących szkoleń zaplanowanych jak i permanentnych należy użyć shortcodu [display_livewebinar].

Można też umieścić dany webinar na stronie, aby to zrobić należy użyć indywidualnego shortcodu który znajduję się w Kokpit -> Webinary

Na stronie na której chcemy umieścić listę wydarzeń/wydarzenie należy przejść do:

 • Edytuj stronę lub Edytuj wpis
 • W edytorze należy wyszukać “Shortcode”
 • A następnie wkleić [display_livewebinar] lub kod indywidualnego webinaru, a następnie zaktualizować wpis/stronę.

Certyfikat

Aby dodać nowy webinar należy przejść do Kokpit -> Webinary -> Dodaj nowy -> Ustawienia zaawansowane.

 • Należy przejść do pola “Certyfikat” oraz wybrać który certyfikat ma być wystawiany po szkoleniu.

Następnie należy przejść do pola “Certyfikat” oraz wybrać który certyfikat ma być wystawiany po szkoleniu.

 • Pod polem tekstowym pokaże się adres zatytułowany “Adres do certyfikatu”. Należy skopiować ten adres, a następnie wkleić go na czacie webinaru. Każdy użytkownik który wejdzie w ten link zdobędzie certyfikat.