Rozszerzenie Spoti Rest API pozwala wysyłać zapytania do serwera o postęp uczestników w kursach oraz ich datę logowania.

Wszystkie endpointy są zabezpieczone do roli administratora, gdy wyślemy request z konta normalnego użytkownika otrzymamy odpowiedź:

{
 "no_permissions": true
}

Lista uczestników oraz ich ostatnia data logowania

GET /wp-json/ld/v1/users

Dodatkowe Parametry:

page=numer_strony – API Posiada paginację, domyślnie wyświetlane jest 100 użytkowników naraz.

order

 • ASC – Od najniższych do najwyższych wartości (domyślnie)
 • DSC – Od najwyższych do najniższych wartości

orderby

 • ID – Id użytkownika (domyślnie)
 • display_name – nazwa wyświetlana
 • name – nazwa użytkownika
 • email – adres e-mail użytkownika
 • registered – data rejestracji

Przykładowy request z parametrami:

GET /wp-json/ld/v1/users?page=1&order=ASC&orderby=display_name

Przykładowa odpowiedź:

{
 "users": [
  {
   "id": 23,
   "display_name": "test",
   "user_login": "ok@etechnologie.pl",
   "last_login": "30\/09\/2020"
  }
 ]
}

users – tablica z obiektami użytkowników

id (Int) – indywidualne id użytkownika

display_name (String) – nazwa wyświetlana

user_login (String) – login użytkownika

last_login (String) – data ostatniego zalogowania użytkownika


Postęp użytkowników w szkoleniach

GET /wp-json/ld/v1/user_profile/?user_id=ID_UZYTKOWNIKA

Przykładowa odpowiedź:

{
 "user_id": 23,
 "user_email": "user@email.com",
 "user_nicename": "user_login",
 "user_registered": "2020-09-30 09:47:35",
 "user_enrolled": [
  1039,
  1025,
  1022
 ],
 "last_login": "30\/09\/2020",
 "user_courses": [
  {
   "course_title": "Szkolenie czasowe",
   "id": 1039,
   "course_progress": [
    {
     "title": "1 Czas",
     "completed": true,
     "id": 1070
    },
    {
     "title": "2. zagadnienie czasowe",
     "completed": false,
     "id": 1040
    }
   ],
   "quizes": [
    {
     "id": 1052,
     "title": "Quiz",
     "quiz_attempts": 3,
     "quiz_time_spent": 10
    }
   ],
   "final_quiz": {
    "id": 1030,
    "title": "Quiz końcowy",
    "quiz_attempts": 5,
    "quiz_time_spent": 15
   },
   "course_status": "in-progress"
  },
}

user_id (Int) – ID użytkownika

user_email (String) – email użytkownika

user_registered (String) – data rejestracji użytkownika na platformie

user_enrolled – Tablica ID kursów, do których użytkownik jest zapisany

last_login (String) – data ostatniego zalogowania

user_courses – Tablica z obiektami kursów

 • course_title (String) – tytuł szkolenia
 • id (Int) – id szkolenia

course_progress – Tablica z obiektami zagadnień

 • title (String) – tytuł zagadnienia
 • completed (Boolean) – zaliczenie zagadnienia przez użytkownika
 • id (Int) – id zagadnienia

quizes – tablica z obiektami quizów

 • id (Int) – id quizu
 • title (String) – tytuł quizu
 • quiz_attempts (Int) – ilość prób podjętych przez uczestnika
 • quiz_time_spent (Int) – czas poświęcony przez użytkownika (w sekundach)

final-quiz – obiekt quizu końcowego

 • id (Int) – id quizu końcowego
 • title (String) – tytuł quizu końcowego
 • quiz_attempts (Int) – ilość prób podjętych przez uczestnika
 • quiz_time_spent (Int) – czas poświęcony przez użytkownika (w sekundach)

course-status (String) – Status kursu.

Możliwe parametry:

 • “not-started”
 • “in-progress”
 • “completed”

Pobierz plik programu Insomnia