Jak dodać opiekuna?

Aby dodać opiekuna należy przejść do Kokpit -> Użytkownicy.

Będąc na stronie “Wszyscy użytkownicy” należy wybrać danego użytkownika oraz kliknąć “Edytuj”.

Po przejściu do edycji użytkownika należy ustawić rolę na “Opiekun”,

Następnie należy kliknąć przycisk “Zaktualizuj konto użytkownika” znajdujący się na samym dole strony.

Po wykonaniu tych kroków wybrany użytkownik zostaje Opiekunem. Widoczne jest to w tabeli użytkowników.

Jak przypisać opiekuna do użytkownika?

Aby dodać opiekuna należy przejść do Kokpit -> Użytkownicy.

Będąc na stronie “Wszyscy użytkownicy” należy wybrać danego oraz kliknąć “Edytuj”.

Znajdując się w edycji należy przejść na sam dół strony.

Kolejnym korkiem jest wybranie Opiekuna

Następnie należy kliknąć przycisk “Zaktualizuj konto użytkownika” znajdujący się na samym dole strony.

Po wykonaniu tych kroków wybrany użytkownik zostaje przypisany do danego opiekuna. Widoczne jest to w tabeli użytkowników.

Jakie możliwości ma użytkownik z rolą “Opiekun”?

Opiekun ma dostęp do formularzy użytkowników którzy są do niego przypisani.

Aby przejść do formularzy danego użytkownika należy wybrać “Edytuj” dla danego użytkownika.

Następnie zejść na sam dół strony.

Jest tam widoczna nazwa formularza, data przesłania oraz odnośnik do wypełnionego formularza przez użytkownika.