Platforma standardowo generuje dwa rodzaje raportów:

  • raporty dla całego przebiegu szkolenia
  • raporty dla testów i quizów

#1 Raporty dla całego przebiegu szkolenia

Raporty są generowane w pliku csv, który łatwo można zaimportować do Excela i poddać dalszej analizie. Poniżej informacje jakie znajdują się w raportach.

Przykładowy wygląd raportu, wraz z wyjaśnieniem znaczenia poszczególnych kolumn można pobrać w tym miejscu.

#2 Raporty dla testów i quizów

Przykładowy wygląd raportu, wraz z wyjaśnieniem znaczenia poszczególnych kolumn można pobrać w tym miejscu. 

Uwaga: jeśli w szkoleniu został umieszczony moduł przygotowany w zewnętrznym programie (forma Scorm) lub w h5p to w tym miejscu zostanie odnotowane tylko ukończenie zagadnienia lub tematu. Szczegóły dotyczące aktywności uczestnika w tym module należy sprawdzać w Raportach zaawansowanych Tin Can API.