Tin Can API vs (xAPI)

Wyjaśnienie: Nazwy Tin Can API i xAPI są używane zamiennie i oznaczają ten sam format raportowania. Standard xAPI jest najnowszym dostępnym standardem raportowania przyjętym w e-learningu, który powoli zastępuje starsze standardy takie jak SCORM 1.2 i 2004.

W zależności od konfiguracji platformy raporty zaawansowane mogą być dostępne kokpicie administracyjnym lub z menu bocznego (zakładka jest widoczna tylko dla administratorów i liderów grupy szkoleniowych).

Moduł rozszerzonego raportowania pokazuje statystyki dotyczące ilości uczestników w szkoleniach, ich postępu oraz 3 najczęściej i najrzadziej ukończone szkolenia. 

Liderzy grup będą widzieć tylko dane dotyczące grupy, którą zarządzają. Jeżeli lider jest przypisany do więcej niż jednej grupy, będzie widział dane wszystkich grup. 

Course Report Overview

Uwaga: W sekcji Ostatnie aktywności, wykres posiada dwie linie. Lewa oś (niebieska) pokazuje liczbę ukończonych kursów a prawa (czerwona) pokazuje Status Tin Can (ukończone szkolenia wykonane w  programach tj. Articulate Storyline/Rise, Captivate, iSpring, lub kreatorze H5P).

Sekcja: Szkolenia

Poniżej możemy znaleźć sekcję Szkolenia, znajduje się tam lista szkoleń znajdujących się na Platformie, dane dotyczące ilości zapisanych uczestników, postęp w szkoleniu oraz średni czas potrzebny do ukończenia. 

Course List

Dane pokazywane w sekcji Szkolenia, uwzględniają tylko szkolenia utworzone na platformie w zakładce Platforma LMS > Szkolenia. 

Uwaga: Po usunięciu konta uczestnika z platformy, ilość zapisanych osób do szkolenia nie jest aktualizowana.

Szczegółowy raport szkolenia

Po kliknięciu na dane szkolenie, otrzymamy bardziej szczegółowe dane dotyczące kursu. Włączając w to procent ukończenia, ilość uczestników w trakcie oraz ich status w szkoleniu. Niżej znajduje się również pełna lista zapisanych uczestników. 

Course Detail Report

Uwaga: Uwzględniony jest tutaj tylko postęp uczestników w zagadnieniach utworzonych w Zakładce Platforma LMS.