Istnieje możliwość wczytania pliku raportu w formacie csv i w celu dalszej obróbki w programie Microsoft Excel.

#Krok 1

import-1

#Krok 2

Klikamy na wcześniej pobrany raport w pliku csv
import-2

#Krok 3

Dokonujemy ustawień importu według schematu
import-3

#Krok 4

import-4

#Krok 5

import-5

#Krok 6

Wybieramy arkusz, w którym ma zostać dodany raport i możemy dalej obrabiać pobrany materiał.