Dostęp do szkolenia można przypisywać grupom i pojedynczym użytkownikom.

Aby przypisać dane szkolenie do grupy:

 1. Przejdź do Platforma LMS->Szkolenia klikając “Szkolenia” w menu po lewej stronie,

 2. Wybierz szkolenie, które chcesz przypisać do grupy,
 3. Przejdź do sekcji zarządzania dostępem do szkolenia,

 4. W lewym okienku wybierz grupy, które chcesz dodać do szkolenia i naciśnij ikonę ,

 5. Naciśnij przycisk “Zaktualizuj” znajdujący się u góry strony.

Aby przypisać dostęp do szkolenia pojedynczemu użytkownikowi:

 1. Przejdź do Użytkownicy,

 2. Wybierz użytkownika, któremu chcesz przypisać dostęp do szkolenia,
 3. Przejdź do sekcji “Do których szkoleń ma mieć dostęp?”

 4. W lewym okienku wybierz szkolenia, do których użytkownik ma mieć dostęp i naciśnij ikonę ,

 5. Aby zapsać, naciśnij przycisk znajdujący się u dołu strony.

Aktualizacja 04.06.2018

W ustawieniach grup szkoleniowych pojawia się powyższa funkcjonalność (Po zaznaczeniu tej opcji każda osoba, która zostanie dodana do dowolnego szkolenie, do którego ma dostęp ta grupa, zostanie również automatycznie dodana do tej grupy. (Opcjonalne)  poniżej znajduje się wyjaśnienie działania tej funkcji.

Przykład:

Na platformie znajdują się szkolenia:

 1. Szkolenie #1
 2. Szkolenie #2
 3. Szkolenie #3
 4. Szkolenie #4

Te szkolenia są przypisane do grupy szkoleniowej: Grupa #1

Użytkownik w sklepie internetowym zamawia dostęp do szkolenia #1, które jest własnością grupy szkoleniowej Grupa #1 po zrealizowaniu płatności zamawiający użytkownik Szkolenie #1 automatycznie otrzymuje dostęp do Grupa #1 i wówczas ma dostęp do wszystkich szkoleń.