Grupowe zarządzanie licencjami pozwala na tworzenie grup o określonej ilości miejsc z dostępem do danego szkolenia.

Jak stworzyć grupę?

  • Należy przejść do Grupowe zarządzanie licencjami -> Utwórz grupę.
  • Nazwa grupy
  • Łączna liczba miejsc
  • Szkolenia (Należy tutaj wybrać szkolenie/szkolenia do którego będzie przypisana grupa)
  • Obraz grupy (Jest to pole nieobowiązkowe, można tu wstawić obraz będący logiem naszej grupy)
  • Imię (Imię lidera grupy)
  • Nazwisko
  • Email

Aby zatwierdzić założenie grupy należy kliknąć “Utwórz grupę”