Mogę przypisywać dostęp do szkoleń pojedynczym użytkownikom. W tym celu przejdę do edycji użytkownika,

następnie zaznaczę szkolenie, kliknę strzałkę a następnie zatwierdzę zmiany przyciskiem Zaktualizuj konto użytkownika.

Z doświadczenia powiem jednak, że nie jest to zbyt wygodny sposób, zwłaszcza jeśli planujemy dodawać kolejne szkolenia.

Dużo lepiej sprawdzi się podział użytkowników na grupy i zarządzanie dostępem dla całych grup.

W ten sposób każda osoba, która zostanie dodana do grupy uzyska dostęp do wszystkich szkoleń dla wskazanej grupy. Z drugiej strony dodane nowego szkolenia dla grupy umożliwi dostęp dla wszystkich uczestników w grupie.

Jedna osoba może być uczestnikiem wielu grup.

W ten sposób mogę podzielić wszystkich na działy i dodatkowo stanowiska.

Dla każdej grupy tworzone są osobne raporty, dodatkową korzyścią z podziału na grupy jest możliwość wyznaczenia menedżerów grup, którzy mają dostęp do raportów własnych grup.

Zarządzanie grupami jest możliwe z zakładki Platforma LMS, grupy szkoleniowe.

Wpisuję nazwę grupy.

W tym miejscu zaznaczam, szkolenia do których ma dostęp ta grupa. Mogę zaznaczyć kilka przytrzymując klawisz Shift na klawiaturze, teraz wystarczy kliknąć strzałkę i przycisk Opublikuj lub Zaktualizuj.

Poniżej w podobny sposób mogę dodać menadżerów grupy oraz uczestników. Kolejne informacje dostępne są po kliknięciu Dalej. Mogę również wyszukać wskazaną osobę wpisując fragment nazwy w polu wyszukiwania.

Usuwanie odbywa się w analogiczny sposób. Aby każda zmiana została zapisana należy kliknąć przycisk Opublikuj / Zaktualizuj.

Po utworzeniu grup możliwe będzie zarządzanie dostępem również z zakładki Grupy w szkoleniu oraz profilu użytkownika.