Aby sprawdzić postępy dla wybranego uczestnika należy:

#1 Wyszukać użytkownika na liście (Użytkownicy>Wszyscy użytkownicy).

#2 Najechać myszką na nazwę.
Po najechaniu pojawią się dodatkowe pola, klikamy na pole Edytuj.

nazwa-uczestnika

#3 Zjechać na dół strony i odszukać Informacje o postępach.


W tym miejscu możesz użytkownikowi zaliczyć wybrany moduł, lub całe szkolenie.