Ważna uwaga przed włączeniem funkcji udostępniania etapów
Każdy etap szkolenia (zagadnienie, temat lub quiz) ustawiony jako udostępniony dla kilku szkoleń utraci powiązanie po wyłączeniu tej funkcji. W ten sposób.

W przypadku aktywnej funkcji udostępniania etapów w różnych szkoleniach przypisywanie szkoleń odbywa się tylko za pomocą edytora szkoleń. Przypisywanie za pomocą listy rozwijalnej (z ustawień) nie będzie aktywne.
Po włączeniu udostępniania etapów zmieni się struktura adresów url poszczególnych etapów ma to znaczenie tylko w sytuacji jeśli wykorzystują Państwo bezpośrednie adresy url zagadnień lub tematów czyli umieszczają Państwo bezpośrednie linki w innych lokalizacjach aby ułatwić dotarcie bezpośrednio do tego miejsca

  1. Przejdź do zakładki Platforma LMS >> USTAWIENIA
  2. Przełącz opcję współdzielenia pytań w szkoleniach i zapisz ustawienia.

3. Aby wykorzystać tę funkcję, przejdź do edycji szkolenia, następnie do zakładki Edytor zawartości.
Po prawej stronie pojawią się poniższe bloki, które umożliwią wykorzystanie utworzonych już Zagadnień, Tematów i Quizów.

Kiedy wprowadzisz zmianę w zawartości jednego z współdzielonych zagadnień, tematów te zapiszą się we wszystkich modułach, które są współdzielone.