1. Wgrywanie pliku nie powiodło się

Czasami plik .zip nie zostaje utworzony poprawnie. Najlepiej wygenerować plik w oknie do publikacji.

captivate_publish