01. Tworzenie konta użytkownika

Po zalogowaniu do panelu administracyjnego platformy:

  1. proszę przejdź do zakładki Użytkownicy>Dodaj nowego
  2. uzupełnij wymagane pola (login -1  i adres e-mail -2 mogą być takie same)
  3. kliknij pole Pokaż hasło, możesz wykorzystać proponowane przez system (w tym celu skopiuj hasło: zaznacz a następnie Ctr+C) i przekaż użytkownikowi.
  4. Odznacz opcję: Wyślij nowemu użytkownikowi e-maila o jego koncie i kliknij przycisk Dodaj nowego użytkownika
Możesz zastąpić proponowane hasło własnym, aby to zrobić usuń a następnie wprowadź własne hasło.
Jeśli opcja “wyślij nowemu użytkownikowi e-maila o jego koncie” będzie zaznaczona – użytkownik otrzyma e-mail, z linkiem umożliwiającym tworzenie własnego hasła. Ze względów bezpieczeństwa platforma nie wysyła haseł przez e-mail.

02. Dodanie użytkownika do szkolenia

Nowo dodany użytkownik może się logować, ale nie ma dostępu do szkoleń wewnętrznych. Aby udzielić dostępu:

  1. przejdź do zakładki Użytkownicy > Wszyscy użytkownicy
  2. wyszukaj użytkownika na liście (może skorzystać z wyszukiwarki w prawym górnym rogu)
  3. kliknij na nazwę użytkownika, aby przejść do edycji
  4. zjedź w dół strony do miejsca widocznego poniżej:

5. zaznacz szkolenie w kolumnie (1) po lewej, a następnie kliknij strzałkę w prawo (2). Wybrane szkolenie zostanie przesunięte do kolumny po prawej.

W podobny sposób można przypisywać użytkowników do grup szkoleniowych.

Jeśli chcesz zaznaczyć kilka grup lub szkoleń zaznaczaj jednocześnie trzymając klawisz Shift na klawiaturze

Po zakończeniu kliknij przycisk Zaktualizuj konto użytkownika.

03. Role użytkowników

Wykorzystaj następujące role:

Subskrybent – podstawowa rola dla wszystkich użytkowników;

Grup Lider – dla osób, które oprócz dostępu do szkoleń mają mieć dostęp do raportów swoich grup;

Autor – dla osób, które będą mogły tylko tworzyć szkolenia;

Administrator – dla osób, które oprócz tworzenia szkoleń będą mogły również dodawać użytkowników oraz zarządzać grupami szkoleniowymi;