1. Przejdź do zakładki Platforma LMS,
  2. Wybierz zakładkę Quizy,
  3. Edytuj już utworzony quiz lub utwórz nowy,
  4. Przejdź do zakładki Edytor zawartości

5. Utwórz pytania, bądź edytuj już dodane,
(Poniżej przykład jednego z utworzonych testów na platformie Spoti)

Punkty można przydzielać do każdego przygotowanego pytania.

Po tak przygotowanym quizie wystarczy przypisać go do jednego z etapów szkolenia np. tematu, bądź zagadnienia. Po poprawnym zaliczeniu powyższego quizu użytkownik będzie miał możliwość przejść dalej do kolejnych etapów szkolenia.
Proszę pamiętać by na platformie była uruchomiona opcja Szkolenie liniowe. Pozwoli to na przechodzenie do kolejnych etapów po ukończeniu np. quizu.