Kreator tworzenia szkoleń pozwala na łatwe tworzenie i publikowanie szkoleń przy użyciu playlisty YouTube, Vimeo Showcase lub adresu URL projektu Wistia.

Wystarczy podać adres URL playlisty, aby kreator automatycznie załadował wszystkie potrzebne dane i stworzył szkolenie z lekcjami odpowiadającymi poszczególnym filmom z playlisty.

Korzystanie z kreatora tworzenia szkoleń

Aby skorzystać z kreatora tworzenia szkoleń:

 1. Przejdź do Platforma LMS >> Szkolenia
 2. Kliknij przycisk “Utwórz szkolenie z playlisty wideo” w prawym górnym rogu.
 1. Wprowadź adres URL playlisty, może to być na przykład:
 • adres URL playlisty YouTube
 • Vimeo Showcase
 • adres URL projektu Wistia

UWAGA
Upewnij się, że wprowadzasz rzeczywisty adres URL playlisty, a nie adresy URL poszczególnych filmów.

 1. Kliknij przycisk “wczytaj dane playlisty

Z tego miejsca zostaną Ci przedstawione opcje dotyczące ustawień dostępu oraz postępu szkolenia.

Ustawienia dostępu do szkolenia

Po zakończeniu ładowania playlisty, zostaną wyświetlone ustawienia dostępu do szkolenia. Możesz wybrać te, które chcesz zastosować do szkolenia:

 • Dostępny bez logowania – szkolenie nie jest chronione. Każdy użytkownik może mieć dostęp do jego zawartości bez konieczności logowania się czy zapisywania na szkolenie.
 • Tylko dla zalogowanych – szkolenie jest chronione. W celu uzyskania dostępu do treści wymagana jest rejestracja i zapisy.
 • Płatny jednorazowo (tylko przez PayPal lub Stripe) – szkolenie jest zabezpieczone poprzez wbudowany w platformę LMS system PayPal i/lub Stripe. Użytkownicy muszą zakupić szkolenie z jednorazową opłatą, aby uzyskać dostęp. Jeśli ta opcja jest wybrana, musisz mieć skonfigurowaną platformę płatności i musisz wprowadzić cenę szkolenia.
 • Subskrypcja (tylko przez PayPal lub Stripe) – kurs jest zabezpieczony poprzez wbudowany w platformę LMS system PayPal i/lub Stripe. Użytkownicy muszą zakupić szkolenie z opłatą cykliczną, aby uzyskać dostęp. Jeśli ta opcja jest wybrana, musisz mieć skonfigurowaną platformę płatności i musisz wprowadzić cenę szkolenia.
 • Wewnętrzny – Dostęp do szkolenia jest możliwy tylko poprzez zapisy przez administratora (ręczne), zapisy grupowe lub integrację (płatność lub subskrypcję).

UWAGA
Dla Płatnych jednorazowo i Subskrypcji, musisz mieć skonfigurowaną platformę płatności (albo Stripe lub Paypal). Sprawdź naszą dokumentację płatności, aby dowiedzieć się więcej.

Postęp szkolenia

Postęp szkolenia odnosi się do sposobu, w jaki użytkownik może poruszać się po Twoim szkoleniu. Jako twórca szkolenia, to od Ciebie zależy, w jaki sposób użytkownicy będą poruszać się po szkoleniu. Masz dwie możliwości:

 • Linear (liniowy) – wymaga od użytkownika przechodzenia przez kolejne etapy szkolenia w kolejności, w jakiej je ułożyłeś. Nie może przeskakiwać i pomijać lekcji, tematów czy quizów. Przykład: Użytkownik musi ukończyć pierwszą lekcję, zanim będzie mógł wziąć udział w drugiej.

UWAGA
Postęp liniowy nie ma zastosowania, jeśli tryb dostępu do szkolenia jest ustawiony na “Otwarty”.

UWAGA
Jeśli wybrano opcję Postępu liniowego, użytkownik musi na każdej lekcji kliknąć “Zaznacz jako ukończone”, aby przejść do następnego szkolenia.

 • Dowolna kolejność – pozwala użytkownikowi na swobodne poruszanie się po szkoleniu bez wykonywania kroków w określonej kolejności. Przykład: Użytkownik może wziąć udział w dziesiątej lekcji przed ukończeniem pierwszej.

Gdy skończysz konfigurować ustawienia dostępu i postępu szkolenia, kliknij na “Utwórz szkolenie”, aby stworzyć swoje szkolenie i lekcje. Zwróć uwagę, że szkolenie i lekcje zostaną automatycznie ustawione w statusie “Opublikowane”.

Po utworzeniu szkolenia zostaniesz przeniesiony z powrotem na stronę “Szkolenia“. Z tego miejsca możesz edytować i aktualizować utworzone przez siebie szkolenia i lekcje.

Każda lekcja, która zostanie utworzona z szkolenia będzie zawierała konkretne wideo oraz transkrypcję lekcji wideo. Możesz dowolnie ustawiać i aktualizować zawartość każdej lekcji.