Na platformie istnieją dwa sposoby na duplikowanie pytań bez konieczności tworzenia ich na nowo.

1 SPOSÓB: Eksport i Import jednego z przygotowanych już Quizów.

  1. Przejdź do zakładki Platforma LMS,
  2. Wybierz Quizy,
  3. Na stronie ze wszystkimi quizami odnajdziesz w prawnym górnym rogu przycisk Dodaj nowy i Akcja.

4. Klikając na przycisk Akcja pojawi się opcja Import/Eksport
5. Przejdź do wskazanej opcji, po chwili pojawi się lista utworzonych testów na platformie.

6. Kliknij na opcję Eksport aby wykonać kopię utworzonego quizu.
7. Zaznacz quiz, który chcesz wyeksportować i kliknij na opcję START EKSPORT.


8. Po chwili pobierze się plik w formacie .wpq z zawartością pytań.
9. Przejdź do menu Akcja i wybierz ponownie Eksport/Import.
10. Wybierz plik, a następnie rozpocznij import.

11. Po wybraniu tej opcji pojawi się krótkie zestawienie pytań

Należy potwierdzić klikając na Rozpocznij import.
Po chwili quiz pojawi się w zakładce Platforma LMS >> Quizy.

2 SPOSÓB: Współdzielenie pytań

  1. Przejdź do zakładki Platforma LMS >> Quizy,
  2. Wybierz opcję Ustawienia,

3. Uruchom opcję Współdzielenia pytań w Quizach.
4. Po zapisaniu ustawień wystarczy przejść do wybranego quizu.
W edytorze zawartości po prawej stronie pojawi się opcja wyszukiwania pytań już utworzonych na platformie.

Proszę pamiętać, aby pytaniom nadawać unikalne tytuły aby było łatwiej je wyszukiwać.