Na platformie istnieją trzy sposoby na duplikowanie pytań bez konieczności tworzenia ich na nowo.

1 SPOSÓB: Eksport i Import jednego z przygotowanych już Quizów.

  1. Przejdź do zakładki Platforma LMS,
  2. Wybierz Quizy,
  3. Na stronie ze wszystkimi quizami odnajdziesz w prawnym górnym rogu przycisk Dodaj nowy i Akcja.

4. Klikając na przycisk Akcja pojawi się opcja Import/Eksport
5. Przejdź do wskazanej opcji, po chwili pojawi się lista utworzonych testów na platformie.

6. Kliknij na opcję Eksport aby wykonać kopię utworzonego quizu.
7. Zaznacz quiz, który chcesz wyeksportować i kliknij na opcję START EKSPORT.


8. Po chwili pobierze się plik w formacie .wpq z zawartością pytań.
9. Przejdź do menu Akcja i wybierz ponownie Eksport/Import.
10. Wybierz plik, a następnie rozpocznij import.

11. Po wybraniu tej opcji pojawi się krótkie zestawienie pytań

Należy potwierdzić klikając na Rozpocznij import.
Po chwili quiz pojawi się w zakładce Platforma LMS >> Quizy.

2 SPOSÓB: Współdzielenie pytań

  1. Przejdź do zakładki Platforma LMS >> Quizy,
  2. Wybierz opcję Ustawienia,

3. Uruchom opcję Współdzielenia pytań w Quizach.
4. Po zapisaniu ustawień wystarczy przejść do wybranego quizu.
W edytorze zawartości po prawej stronie pojawi się opcja wyszukiwania pytań już utworzonych na platformie.

Proszę pamiętać, aby pytaniom nadawać unikalne tytuły aby było łatwiej je wyszukiwać.

3 SPOSÓB: Przypisywanie pytań z innych quizów

Jeżeli mamy utworzony przynajmniej jeden quiz na naszej platformie, możemy łatwo przypisywać stworzone już pytania do nowo tworzonych quizów.

Na początek przechodzimy do “Platforma LMS” >> “Quizy” i klikamy przycisk “Dodaj nowy

Po kliknięciu przechodzimy do zakładki “Edytor zawartości“, w tym oknie w prawym panelu bocznym mamy ułożone wszystkie utworzone pytania.

Aby dodać istniejące już pytanie z listy, należy najechać kursorem na dane pytanie i kliknąć opcję “Dodaj

lub zaznaczyć te pytania, które chcemy aby znalazły się w naszym nowym quizie i kliknąć opcję “Dodaj wybrane” na samym dole pod listą pytań.

Po dodaniu, pytania automatycznie pojawią się w spisie pytań danego quizu i będzie można je edytować oraz porządkować według własnych preferencji.