1. Należy w otwartym pliku Excel kliknąć  Plik > “Zapisz jako”.

2. Otworzy nam się okno, na którym wybieramy “Narzędzia” i w niej zakładkę “Opcję sieci Web” .

3. Otworzy się nam następne okno, w którym w zakładce poziomej “Kodowanie” w opcji “Zapisz ten dokument jako:” wybieramy kodowanie UTF-8 i zapisujemy plik.