Przejdź do modułu H5P i z listy rozwijanej wybierz Image Hotspots

  1. Wybierz tło, na które będą nałożone interaktywne punkty,
  2. Wybierz kolor punktów,

3. Wprowadź tytuł wyświetlanego okienka; pojawi się po kliknięciu na puntk,

4. Wybierz typ wprowadzonej treści:
– Teksowy,
– Film,
– Obrazek

Każdy punkt można przemieszczać w dowolne miejsce klikając na miniaturce zdjęcia.

Po kliknięciu na przycisk dodaj HOTSPOT pojawi się możliwość dodania kolejnego punktu na obrazku.