1.  Przejdź do panelu administracyjnego /wp-admin/,
  2. W lewym menu nawigacji znajduje się zakładka Grupy,
  3. Kliknij na przycisk Dodaj nowy,
  4. Utwórz grupę według kreatora (Nadaj jej odpowiednią nazwę, opis, wybierz rodzaj grupy – Zamknięta, Otwarta).