1) Ściągamy oprogramowanie Shotcut w formacie Windows Installer:

2) Po instalacji oprogramowania
-> Wybieramy folder zapisywany plików
-> Nadajemy nazwę projektu

3) W nowym projekcie musimy zaimportować plik wideo, który poddamy dalszej kompresji.
-> Otwórz plik (lewy górny róg)
-> Wybieramy plik wideo i klikamy otwórz
-> (BARDZO WAŻNE) Po wyświetleniu okna “Zmień na łatwy w edycji” musimy pominąć tę opcje:

4) Kompresujemy załadowany plik
-> Plik (menu w lewym górnym rogu)
-> Eksportuj wideo..
-> Z listy preset wybieramy: YouTube
-> Na dole w menu wybieramy opcję “Advanced”:

-> W zakładce “kodek” zmieniamy jakość na 50%:

5) Przechodzimy do utworzenia skompresowanej wersji pliku wideo:

-> Eksportuj plik
-> Wskazujemy miejsce eksportu
-> Nadajemy nazwę dla skompresowanej wersji materiału wideo
-> Zatwierdzamy proces kompresji przyciskiem “Zapisz”:

6) Rozpoczął się proces kompresji. W przypadku dłuższych materiałów wideo może on trwać nawet kilkadziesiąt minut.

W kolumnie z prawej strony możemy obserwować proces kompresowania pliku, a gdy zostanie on zakończony zostaniemy o tym poinformowani zielonym checkboxem:

Gratulacje, właśnie udało Ci się skompresować materiał wideo.