Nowy edytor platformy umożliwia grupowanie szkoleń za pomocą kategorii i/lub tagów a następnie samodzielnie tworzenie podstron na których będą wyświetlane szkolenia z danej tematyki (pogrupowane w kategorie) .

W ten sposób możliwe jest tworzenie podstron ze szkoleniami tylko z danej tematyki np. szkolenia handlowe lub adresowane dla wybranej grupy np. dla partnerów handlowych itd.

Tworząc własne strony ze szkoleniami z danej kategorii warto przeanalizować cały strukturę prezentacji szkoleń na platformie rozpoczynając od strony głównej na której warto umieścić odnośniki do poszczególnych stron.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: info@etechnologie.pl

Proces grupowania składa się z 2 dwóch etapów

  1. Tworzenie kategorii i dodanie szkoleń
  2. Tworzenie podstron i umieszczenie na nich kafelek które są skrótami do poszczególnych szkoleń
  1. Tworzenie kategorii i dodanie szkoleń

Aby dodać / edytować kategorię i/lub tagi przechodzimy do zakładki Platforma LMS > Szkolenia > Akcja > tutaj wybieramy czy chcemy edytować Kategorie czy Tagi.

Po kliknięciu w Kategorie, będzie możliwe tworzenie nowych kategorii lub edycja istniejących

Uwaga: Aby umieścić szkolenia z danej kategorii na nowej stronie konieczne jest skopiowanie uproszczonej nazwy kategorii

Nazwa jest tworzona automatycznie po utworzeniu kategorii. Warto ją skopiować, aby wykorzystać w kolejnym etapie.

Aby edytować kategorię należy najechać myszką a następnie kliknąć przycisk Edytuj.

Proces dodawania / edytowania tagów wygląda dokładnie tak samo jak dodawanie kategorii.

Aby przypisać szkolenie do kategorii, przechodzimy do edycji szkolenia a następnie na pasku bocznym znajduje się zakładka “Kategorie” oraz “Tagi” 

  1. Tworzenie podstron i umieszczenie na nich kafelek które są skrótami do poszczególnych szkoleń

Przechodzimy do zakładki Strony > Dodaj nową

Dodajemy blok “Szkolenie lista”
(jeśli blok się nie pojawi proszę wpisać nazwę w wyszukiwarce)

Ustawienia dotyczące sposobu wyświetlania 

W tej sekcji możliwe jest dostosowanie wyglądu kafelek, które będą wyświetlane na przykład ilości kolumn, paska postępu itd.

Polecamy wykonanie kilku prób i wybór najlepszego rozwiązania.

Uwaga 

Zmiana wyglądu poszczególnych kafelek dokonuje się w personalizacji wyglądu szkolenia. Szczegółowa instrukcja znajduje się tutaj

Wybór kategorii lub tagu który ma być wyświetlany

W polu Szkolenie Kategoria Slug należy wpisać skróconą nazwę kategorii skopiowaną w kroku 1

Aby zamiast kategorii wyświetlić szkolenia oznaczone wybranym tagiem postępujemy analogicznie korzystając z sekcji “Ustawienia tagu szkolenie”

Po zakończeniu konfiguracji, klikamy przycisk Opublikuj (prawy górny róg)