Zakładka umożliwiająca raportowanie aktywności uczestników szkoleń oraz pobieranie raportów dostępna jest tylko dla administratorów (wszystkie grupy) oraz menadżerów grup (grupy do których jest przypisany jako menadżer.

 

Raporty są generowane w formacie csv. Raporty można dodać do programu Excell, korzystając z tej instrukcji.