Przechodzimy do zakładki Kursy> Raporty.

raporty csv

  • Pobierz raporty dla kursów – zestawienie zaliczonych zagadnień i kursów dla wszystkich uczestników
  • Pobierz raporty dla testów – zestawienie wyników testów dla wszystkich uczestników

Raporty są generowane w formacie csv. Raporty można dodać do programu Excell, korzystając z tej instrukcji.