Jak dodawać certyfikaty krok po kroku

1.Przechodzimy do zakładki Platforma LMS > Certyfikaty, a następnie Dodaj nowy.

2. Wprowadzamy tytuł certyfikatu, a w polu poniżej wklejamy ten kod.

<p></p> - Kod dodaje kolejne  miejsce w wierszu. 
<p></p>
<p></p>
<h2 style="text-align: center; font-family: Lato;">[usermeta field="first_name"] [usermeta field="last_name"]</h2> -  Sekcja odpowiedzialna za wyświetlenia imienia i nazwiska.
<p></p>
<p></p>w
<h2 style="text-align: center;">"[courseinfo show="course_title"]"</h2> -  Wyświetla nazwę szkolenia, kursu. 
<p></p>
<p></p>
<h2 style="text-align: center;">[courseinfo show="cumulative_percentage"]%</h2>  Pokazuje procentowo ilość zdobytych punktów.
<p></p>
<p></p>
<div style="text-indent: 4.1cm">[courseinfo show="completed_on" format="j F Y"] - Wyświetla datę ukończenia szkolenia. 

UWAGA: Wklejony kod, trzeba dostosować do danego certyfikatu oraz usunąć komentarze. Jest to kod uniwersalny, który nie będzie działał w każdym przypadku.

3. Następnie dodajemy tło certyfikatu przygotowane w formacie .jpg lub .png w sekcji Obrazek wyróżniający

4. Po wgraniu tła certyfikatu możemy przejść do edycji ustawień certyfikatu, w zależności od tego w jaki sposób chcemy aby nasz certyfikat został wyświetlany wybieramy: 

  • Rozmiar pliku PDF: A4
  • Orientacja pliku: w zależności od certyfikatu Poziomy lub Portret

W tym wypadku ustawienia będą wyglądały następująco:

Po zakończeniu konfiguracji certyfikatu, możemy go opublikować, klikając na przycisk Opublikuj.

Aby podejrzeć wygląd certyfikatu, możemy kliknąć na przycisk Podgląd Certyfikatu

Tak wygląda wygenerowany certyfikat: