Przygotowanie pliku z listą użytkowników

Plik należy przygotować w formacie CSV rozdzielony znakami przecinka. Najłatwiej to zrobić edytując wzór udostępniony poniżej.

Przykładowy plik znajdziesz również po przejęciu do zakładki Użytkownicy > Import użytkowników

Przygotowanie pliku w programie Microsoft Excel

Krok 1 z 3
Krok 2 z 3
Krok 3 z 3

Uzupełnienie danych użytkowników w arkuszu

Kolumna Opis sposobu wypełnienia
ANajbezpieczniej wprowadzić pierwszy człon adresu e-mail użytkownika. (Można to łatwo zrobić klikając w zakładkę Dane >> Podziel tekst na kolumny wybierając niestandardowy separator jako ,, @ “. 
BWprowadzamy pełny adres email,
CImię
DNazwisko
EHasło do pierwszego logowania
(Masowo można je wygenerować przy pomocy https://etechnologie.pl/generator-hasel/)
Pola opcjonalne
FDla importu użytkowników bez zmian, w przypadku importu innych ról należy zmienić
GID szkoleń do których ma zostać przypisany użytkownik
HID grupy szkoleniowej do której ma zostać przypisany użytkownik

Uzyskanie ID grupy do której ma zostać przypisany uczestnik podczas importu

W obu powyżej opisanych przypadkach (G I H) aby uzyskać identyfikator grupy, szkolenia należy przejść do ich edycji:

Będąc w edycji danej Grupy, Szkolenia w pasku adresowym pojawi się identyfikator, który należy wprowadzić w pliku CSV

We wskazanym przypadku jest to ID 1677, który należy wprowadzić w kolumnie (G lub H).

Jeśli import dotyczy tylko jednej grupy szkoleniowej wystarczy pozostawić puste pola G oraz H (w tym wypadku grupa zostanie wskazana podczas importu)

Po wprowadzeniu zmian zapisz plik wybierając kolejno: Plik > Zapisz jako > CSV (rozdzielany przecinkami)


Zamiana znaków średnika na przecinek w programie Notatnik

Otwórz utworzony plik w programie Notatnik (prawy klawisz myszy > otwórz za pomocą > Notatnik)

Z menu programu notatnik wybierz Edycja > Zamień

W polu Znajdź wprowadź znak ( ; ) w polu zamień na znak ( , ) a następnie kliknij Zamień wszystko.

Edytowanie pliku w Arkusze Google

Dodaj przykładowy plik do dysku Google a następnie kliknij aby otworzyć.

Edytuj plik zgodnie z instrukcjami powyżej. Po zakończeniu plik należy zapisać jako rozdzielony przecinkami.

Import pliku do platformy

Wiadomość powitalna

Kolejnym krokiem jest przygotowanie wiadomości powitalnej. Możesz edytować temat oraz domyślną wiadomość, która zostanie wysłana do uczestników. Po prawej stronie znajdziesz shortcody, które możesz wykorzystać aby pobrać wybrane informacje z bazy danych.

Ustawienia dostępu do szkolenia i/lub grupy

Jeśli nie zdecydowaliśmy się na uzupełnienie pól G i H,  przed importem w zakładce Options możemy zadecydować: 

  1. Jakie role użytkownicy otrzymają w trakcie importu;
  2. Do jakich szkoleń zostaną przypisani;
  3. Do jakich grup zostaną przydzieleni ( wówczas wybór punktu B nie jest potrzebny (w ramach grup decydujemy do jakich szkoleń użytkownik ma dostęp). W celu uniknięcia krzyżowania uprawnień proszę o wybór jednej z metod przydzielania dostępu: 1. dostęp do szkolenia 2. dostęp do grupy.

Import users – to ostatni krok do zaimportowania użytkowników na platformę, na tej stronie pojawi się podsumowanie wszystkich ustawień.

Wystarczy obecnie wskazać plik CSV do importu i kliknąć na opcję Upload file, a następnie ponownie potwierdzić poprawność całego pliku. 

Najczęściej spotykane przyczyny trudności z importem użytkowników

Opis problemuRozwiązanie
Pole adresu email zawiera polskie znaki,Usuń polskie znaki
Przed adresem email znajduje się spacja (dodana podczas kopiowania z innego programu)Usuń spację
Kilku użytkowników posiada ten sam adres e-mail1 adres email = 1 użytkownik
Duplikujące się nazwy użytkownikaw tym przypadku warto dodać np. cyfrę do danego loginu.
Może się to zdarzyć gdy mamy dwa adresy email zaczynające się od kontakt@domenia.pl , kontakt@domena.com, w user_login należy tej drugiej osobie wskazać jako login np. kontakt1.
Niepoprawnie wskazane ID grupy bądź ID szkolenia.Sprawdź poprawne ID