Nowo dodany użytkownik może się logować, ale nie ma dostępu do szkoleń wewnętrznych. Aby udzielić dostępu:

  1. przejdź do zakładki Użytkownicy > Wszyscy użytkownicy
  2. wyszukaj użytkownika na liście (może skorzystać z wyszukiwarki w prawym górnym rogu)
  3. kliknij na nazwę użytkownika, aby przejść do edycji
  4. zjedź w dół strony do miejsca widocznego poniżej:

5. zaznacz szkolenie w kolumnie (1) po lewej, a następnie kliknij strzałkę w prawo (2). Wybrane szkolenie zostanie przesunięte do kolumny po prawej.

W podobny sposób można przypisywać użytkowników do grup szkoleniowych.

Jeśli chcesz zaznaczyć kilka grup lub szkoleń zaznaczaj jednocześnie trzymając klawisz Shift na klawiaturze

Po zakończeniu kliknij przycisk Zaktualizuj konto użytkownika.