Instrukcja wyjaśni dodawanie do platformy materiałów w iframe.

Przejdź do zakładki zasoby H5P >> Dodaj nowy:

A w powyższych polach wprowadź tytuł okna iframe, rozmiar (długość i szerokość okna) oraz źródło w postaci URL do materiału, który będzie wyświetlany w okienku iframe.