Aby dodać własną, spersonalizowaną odpowiedź na pytania w quizie, musimy przejść w “Platforma LMS” >> “Quizy”, oraz wybrać quiz, który będziemy chcieli edytować.

Wchodzimy do edycji quizu po czym przechodzimy do “Edycji zawartości“.

W Edytorze treści zawarte są pytania, które zostały dodane do quizu. Na tej stronie przechodzimy
do rozwijanego menu “Pytania Ustawienia“.

Po rozwinięciu ukazują nam się dwie opcje:

  1. Informacja zwrotna dla poprawnej odpowiedzi (opcjonalna)
  2. Informacja zwrotna dla błędnej odpowiedzi (opcjonalna)

W tym miejscu możemy utworzyć własny komunikat, który będzie wyświetlał się po zaznaczaniu prawidłowej oraz błędnej odpowiedzi.

UWAGA! Jeżeli opcja “Użyj innej wiadomości dla nieprawidłowej odpowiedzi” będzie niezaznaczona,
nie będzie można dodać własnej odpowiedzi na błędne pytanie.

Efekt finalny

  • Poprawnie zaznaczona odpowiedź

Po zakończeniu quizu, należy kliknąć w przycisk “Pokaż Pytania”. Rozwinie się wtedy lista ukazująca odpowiedzi, oraz która z nich była poprawna. Na samym dole wyświetli się również własny komunikat przypisany do poprawnej odpowiedzi.

  • Niepoprawnie zaznaczona odpowiedź

W tym samym miejscu po ukończeniu quizu ukaże się lista odpowiedzi, w której zobaczymy odpowiedź poprawną oraz złą, którą zaznaczyliśmy. Na samym dole wyświetli się również własny komunikat przypisany do źle wybranej odpowiedzi.