Przypisywanie pytań z innych quizów

Jeżeli mamy utworzony przynajmniej jeden quiz na naszej platformie, możemy łatwo przypisywać stworzone już pytania do nowo tworzonych quizów. Na początek przechodzimy do “Platforma LMS” >> “Quizy” i klikamy przycisk “Dodaj nowy“ Po kliknięciu przechodzimy do zakładki “Edytor zawartości“, w tym oknie w prawym panelu bocznym mamy ułożone wszystkie utworzone pytania. Aby dodać istniejące już […]

Więcej

Tworzenie Quizów

Tworzenie Quizów Ten artykuł wyjaśnia różne typy pytań, które mogą zostać użyte na Platformie Spoti. Obejmuje on tworzenie pytań i odpowiedzi, przyznawanie punktów podpowiedzi i wiele więcej! Dostęp do pytań Każde pytanie, które zostanie użyte w quizach na platformie jest przechowywane w jednym miejscu. Możesz dodawać i konfigurować pytania w edytorze zawartości quizu, ale również możesz […]

Więcej

Pytania otwarte (tryb: opracowanie / własna odpowiedź)

Platforma Spoti oferuje dwa tryby zaliczania poprzez przesłanie plików: Przesłanie pliku jako zaliczenie zagadnienia Pierwszy to szybki tryb, który możemy ustawić po każdym zagadnieniu. Wystarczy, że przejdę do zakładki Ustawienia a następnie zaznaczę opcję “Zaliczenie odbywa się poprzez przesłanie pliku. Opcjonalnie mogę określić jakiego typu plik ma zostać przesłany oraz maksymalny rozmiar. W polu tryb […]

Więcej

Szczegółowe statystyki dotyczące quizu

Platforma LMS > quizy, proszę najechać myszką na wybrany quiz pojawi się dodatkowe menu, wybieramy Statystyki. Statystki można filtrować według Uczestników i dat. W jaki sposób pobrać statystki do zewnętrznego programu? Obecnie nie jest dostępna taka funkcja, ale można zastosować następujący sposób: #1 Ilość elementów na stronie ustaw na maksymalną wartość np. 1000 #2 Zaznacz […]

Więcej

Kopiowanie pytań z innego testu

Na platformie istnieją trzy sposoby na duplikowanie pytań bez konieczności tworzenia ich na nowo. 1 SPOSÓB: Eksport i Import jednego z przygotowanych już Quizów. Przejdź do zakładki Platforma LMS, Wybierz Quizy, Na stronie ze wszystkimi quizami odnajdziesz w prawnym górnym rogu przycisk Dodaj nowy i Akcja. 4. Klikając na przycisk Akcja pojawi się opcja Import/Eksport5. […]

Więcej