Opcja “Zagadnienie zewnętrzne” jest używana w kontekście Blended Learning. Blended Learning to podejście, w którym korzystasz z materiałów edukacyjnych dostępnych online, ale jednocześnie masz wymaganie (np. ze strony projektu lub przepisów) dotyczące przeprowadzenia egzaminu lub zajęć stacjonarnych.

Włączając tę opcję, możesz dostosować swoje materiały do trybu nauczania, który łączy elementy online i stacjonarne.

  1. Oznaczanie tematu jako Online ,,na żywo” lub Stacjonarny: Ta opcja pozwala na oznaczenie tematu jako wirtualny (czyli dostępny online) lub stacjonarny (czyli wymagający obecności fizycznej). Dzięki temu możesz dostosować materiały do trybu nauczania, który jest bardziej odpowiedni dla Twoich uczestników.
  2. Bypass wymogu obecności w temacie: Jeśli masz specjalne przypadki, w których nie chcesz wymagać obecności w danym temacie (np. dla studentów, którzy muszą uczestniczyć w innych zajęciach), ta opcja pozwala na pominięcie tego wymogu. Może to być przydatne w różnych scenariuszach.
  3. Oznaczanie studenta jako “obecny” przez administratora lub lidera grupy: Ta funkcja umożliwia oznaczenie studenta jako “obecny” w jego profilu użytkownika. Może to być przydatne, jeśli potrzebujesz śledzić obecność w sposób bardziej elastyczny niż tylko automatyczne sprawdzanie obecności w tematach.